Conform AVG

Uiteraard gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met uw privacy, conform de vigerende Nederlandse en Europese wetgeving.

Wij dragen nooit persoonlijke informatie van onze klanten over aan derden.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het sturen van de informatie rondom onze producten en diensten, en onze nieuwsbrief die periodiek verschijnt. Hiervoor kunt u zich uiteraard te allen tijde weer afmelden.

Deelnemersinformatie en de bijbehorende NAW gegevens bewaren we drie jaar. Facturatiegegevens dienen we i.o.v. de Belastingdienst zeven jaar te bewaren.

Cookies enzo.

We werken niet met cookies maar gebruiken wel Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren, zodat we de website kunnen verbeteren. Deze informatie is niet tot individuele personen te herleiden.

 

Data verwerkingsregister Schworks in het kader van de AVG 2018

1 email adressen nieuwsbrief

Schworks geeft trainingen, workshops en coaching rondom communicatie, persoonlijk leiderschap en groei.We maken culturele producten in de ruimste zin van het woord, gedichten, schilderijen, boeken, beelden, kleding en kunstwerken.

Om hierover te communiceren verzamelen wij e-mail adressen van belangstellenden.

Deze e-mailadressen worden toegevoegd aan het nieuwsbrief bestand. Dit is opgeslagen bij de firma Inboxify. Men kan zich op ieder gewenst moment onder aan de nieuwsbrief uitschrijven uit dit bestand. De privacy verklaring van Inboxify hebben we gelezen en goedgekeurd. Ook zij leveren geen gegevens aan derden, tenzij hier een wettelijke grondslag voor is.

2 Klantgegevens

Mensen schrijven zich in voor een workshop, training of coaching of ze bestellen een product of dienst. De NAW gegevens van deze inschrijvingen / aankopen worden gebruikt ten behoeve van facturatie en verzending van de informatie die bij het product of dienst hoort.

Deze gegevens worden opgeslagen in een google spreadsheet  via G suite in de cloud. De twee vennoten van Schworkseen assistent hebben toegang tot deze gegevens.

3 Privacy wetgeving

Wij zijn op de hoogte van de vigerende privacy wetgeving en zijn hieraan gehouden middels een getekende verklaring.

4 Bewaartermijnen

Mail correspondentie wordt maximaal drie jaar bewaard, tenzij het om afspraken met een langere looptijd gaat.

Facturatiegegevens zijn beschikbaar bij de administratie en ze komen ook terecht bij de externe boekhouder, waarmee eveneens een vertrouwelijkheidsovereenkomst bestaat. Vanuit de belastingdienst wordt een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd ten aanzien van facturatiegegevens. Deze gegevens ouder dan zeven jaar worden jaarlijks verwijderd.

Op de website van Schworks staat deze privacy verklaring en het bijbehorende data verwerkingsregister.

Amerongen 15 mei 2018

Verbeterd 10 augustus 2018